Acest site utilizează module cookie. Dacă sunteţi de acord cu acest lucru, vă rugăm să continuaţi examinarea.

Citiţi mai multe

Condiţii generale

CONDIŢII GENERALE pentru folosirea serviciilor prestate de comerciant

I. CONDIţII GENERALE

 1. Acest document conţine Condiţii Generale în baza cărora COMERCIANTUL oferă servicii Utilizatorilor / Clienţilor săi prin intermediul Magazinului Internet www.sokrates.bg. Aceste condiţii sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii. Făcând clic pe butonul "CONTINUAţI" după ce aţi citit Termenii şi condiţiile şi declaraţi că sunteţi de acord, Utilizatorul / Clientul este de acord, acceptă în totalitate şi se angajează să respecte aceste Condiţii generale.
 2. Identificarea Utilizatorului / Clientului pentru reproducerea declaraţiei sale, atât pentru acceptarea Condiţiilor generale, cât şi pentru comanda făcută se face prin fişierele de jurnal /fişierele log/ stocate pe serverul www.sokrates.bg, stocarea adresei IP a utilizatorului/clientului, precum şi orice altă informaţie.
 3. Produsele afişate pe pagina web www.sokrates.bg, nu reprezintă o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic, ci un catalog on-line demonstrativ care descrie linia de produse a comerciantului.
 4. După acţiunea de clic pe butonul ”CUMPĂRĂ”, utilizatorii îşi exprimă acordul să achiziţioneze bunurile din coş. Această acţiune are o forţă juridică obligatorie. Clientul primeşte o confirmare a comenzii şi, la primirea acestei confirmări, contractul se consideră încheiat. La trimiterea comenzii sau la confirmare, se încheie un contract.
 5. Comerciantul îşi rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate în cazul în care mărfurile nu sunt disponibile. În absenţa disponibilităţii stocurilor de mărfuri comandate în timpul săptămânii de lucru, Comerciantul informează Utilizatorul / Clientul despre epuizarea stocurilor, prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail sau la numărul de telefon specificat de Client. În cazul în care s-a efectuat deja un transfer în contul Comerciantului, Clientul va putea alege între rambursarea sumelor, anularea comenzii sau nouă comandă de înlocuire.
 6. Limba contractului este limba bulgară, iar plăţile se vor efectua în Lei bulgărească cu TVA.

II. LIVRARE

 1. Curierul poartă întregul risc de deteriorare / pierdere a bunurilor la livrare. Imediat după predarea bunurilor către un curier, Comerciantul este eliberat de risc, cel din urmă fiind transferat către curier. Comerciantul nu se face responsabil pentru întârziere în cazul în care întârzierea se datorează unui curier sau unui alt furnizor.
 2. Imediat după livrare, mărfurile trebuie inspectate cu atenţie de către Utilizator / Client sau de o persoană autorizată de acesta. Orice defecţiuni, lovituri sau alte daune trebuie raportate imediat Comerciantului. În cazul în care se constată prezenţă de daune apărute în procesul transportării mărfurilor, Comerciantul nu se face responsabil pentru service-ul în garanţie al acestui produs. În cazurile în care Comerciantul a declarat în scris data şi ora concrete de livrare, această declaraţia este obligatorie. În cazul în care adresa indicată la depunerea comenzii este incorectă sau greşită, dacă persoana de contacte şi/sau telefonul de contact este greşit, Comerciantul nu este obligat prin nici un fel de obligaţie pentru onorarea comenzii.

8а. La predarea bunurilor, Utilizatorul/Clientul sau o persoană terţă vor semna documentele însoţitoare. O persoană terţă este considerată a fi fiecare persoană care nu este titular al cererii, dar primeşte bunurile care trebuie livrate şi care se află la adresa menţionată de client. La refuzul de primire a bunurilor, cu excepţia cazurilor descrise mai jos, refuzul se consideră a fi neîntemeiat şi clientul datorează plata consumului pentru livrare şi pentru returnarea bunurilor. În cazul în care clientul nu va fi găsit în termenul de efectuare a livrării la adresa indicată sau dacă nu va fi asigurat acces şi condiţii pentru predarea bunurilor în termenul acesta, Comerciantul este eliberat de obligaţia de a livra bunurilor solicitate spre a fi livrate.

8b. În situaţiile în care bunurile livrate nu corespund vădit celor solicitate spre a fi livrate la Client şi dacă acest lucru se poate constata prin verificarea simplă a bunurilor, Clientul poate solicita ca bunurile livrate să fie schimbate cu bunuri care să corespundă celor comandate de acesta, în termen de 24 de ore după livrare.

8c. Bunurile pot fi returnate şi schimbate, fără ca ambalajul să fi desfăcut, fără ca produsele să fie folosite, fără ca aspectul lor comercial să fie deteriorat şi în cazul în care sunt îndeplinite tot restul prevederilor art. 55 din Legea pentru protecţia consumatorului. Cheltuielile de returnare a bunurilor vor fi achitate de Cumpărător.

III. PREţURI

 1. Preţurile afişate pe site pentru fiecare Articol nu includ transportul către Client. Transportarea / Livrarea este afişată pe un rând separat în procesul de cumpărături de pe site şi se adăugată automat la factura finală. În cazul în care Clientul achiziţionează bunuri în valoare de peste 199,00 lei, transportul este gratuit în interiorul ţării. În cazul în care mărfurile sunt expediate în afara teritoriului Republicii Bulgaria, Clientul plăteşte toate taxele vamale şi alte taxe legate de export.

IV. DREPTURILE şi OBLIGAţIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

 1. Utilizatorul / clientul are posibilitatea de a vizualiza şi / după înregistrare / de a comandă bunurile declarate pe magazinul internet www.sokrates.bg
 2. Utilizatorul / Clientul are dreptul de a se informa privind starea comenzii sale.
 3. Utilizatorul / Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru protejarea numelui său de utilizator şi a parolei, precum şi pentru toate acţiunile efectuate de acesta sau de către o persoană terţă prin utilizarea numelui de utilizator şi a parolei. Utilizatorul este obligat să notifice imediat Comerciantul despre orice caz de acces neautorizat prin folosirea numelui de utilizator şi parola şi ori de câte ori există pericolul unei astfel de utilizări.
 4. Utilizatorul este obligat să plătească preţul comenzii sale conform modului publicat pe pagina www.sokrates.bg
 5. Fiecare utilizator, fie că este sau nu un client al Comerciantului, se angajează ca la utilizarea serviciilor:

• să nu încalce şi să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi drepturile omului în conformitate cu Constituţia şi cu legile Republicii Bulgaria, şi cu actele internaţionale recunoscute;

• să nu ofenseze renumele altora şi să nu instige la modificarea violentă a ordinii instituite prin Constituţie, la comiterea infracţiunilor, la efectuarea de violenţe asupra persoanelor sau la încurajarea duşmăniilor rasiale, naţionale, etnice sau religioase;

• să nu încalce alte drepturi şi interese ale terţilor – materiale sau morale, absolute sau relative, cum ar fi drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală şi altele.;

• să respecte legislaţia bulgară, legislaţia străină aplicabilă, regulile bunelor moravuri şi etica internet în cadrul folosrii serviciilor prestate de PETRAINTERIOR;

• să notifice imediat Comerciantul pentru orice caz de încălcare comisă sau descoperită în utilizarea serviciilor furnizate;

• să nu încarce, trimită, predea, disemineze sau folosească în orice modalitate şi în nici un fel să nu pună la dispoziţia terţilor software, programe de calculator, fişiere, aplicaţii şi alte materiale ce conţin viruşi de calculator, sisteme pentru acces neautorizat la distanţă (”cal troian”), codul de calculator sau materiale destinate pentru a întrerupe, îngreuna, perturba sau limita funcţionarea normală a harware-ului sau software-ului de calculator, dispozitivelor de telecomunicaţie sau având scopul pătrunderii neautorizate sau accesul neautorizat la resursele sau software-ului terţilor;

• să nu comită acţiuni rău intenţionate;

•să-l despăgubească pe Comerciant şi pe toate persoanele terţe pentru toate daunele suferite şi beneficiile omise, inclusiv pentru orice folosire şi onorarii de avocat, apărute în urma litigiilor înaintate la instanţă din cauza şi/sau despăgubirile plătite terţilor în legătură cu paginile internet, hiper-link-uri, materiale sau informaţii pe care Utilizatorul le-a folosit, a amplasat pe server, a trimis, diseminat, făcut disponibile terţilor sau făcut accesibile prin www.sokrates.bg încălcând legea, prezentele Condiţii generale, bunele moravuri sau eticii internet;

14а. Clientul este obligat să indice un telefon corect, valabil, adresa de livrare şi adresa de e-mail, să plătească preţul bunurilor, să plătească taxele de livrare atunci când livrarea nu este gratuită şi să ofere acces şi posibilitatea de a primi bunurile. În cazul în care nu este indicat în mod explicit faptul că livrarea este gratuită, aceasta se consideră a fi contra plată.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAţIILE COMERCIANTULUI

 1. Comerciantul nu are nici o obligaţie şi posibilitatea obiectivă de a controla modul în care utilizatorii utilizează serviciile furnizate
 2. Comerciantul are dreptul, dar nu şi obligaţia de a respecta materialele şi informaţiile aflate pe serverul www.sokrates.bg
 3. Comerciantul are dreptul ca oricând, fără a-l înştiinţa pe Utilizator/Client, în situaţia în care cel din urmă foloseşte serviciile încălcând prezentele condiţii, precum la discreţia Comerciantului, să oprească sau să modifice serviciile oferite în legătură cu folosirea paginii web. Comerciantul nu se face responsabil faţă de utilizatori şi faţă de persoanele terţe pentru daunele suferite şi foloasele omise apărute în urma sistării, opririi, pierderii, incorectitudinea, incompletitudinea şi neconformitatea mesajelor, materialelor sau informaţiilor transmise, folosite, înregistrate sau care au devenit accesibile prin www.sokrates.bg 17а. Comerciantul se obligă să livreze clientului în termen bunurile comandate pentru cumpărare de către cel din urmă, după primirea plăţii pe care Clientul a efectuat-o prin bancă sau PayPal şi să verifice dacă fiecare produs este funcţional înainte de a fi trimis.
 4. COMERCIANTUL nu se face responsabil pentru daunele produse software-ului, hardware-ului sau dispozitivelor de telecomunicaţii sau pentru pierderea datelor produse de materiale sau resurse căutate, încărcate sau folosite în orice modalitate prin serviciile prestate. Sfaturile, consultanţa sau ajutorul acordate de specialişti şi de angajaţii Comerciantului în legătură cu folosirea serviciilor de către Utilizatori, nu dau naşterea a nici unui fel de răspundere sau obligaţii pentru Comerciant Societatea nu se face responsabilă în cazul în care informaţiile privind marfa, indicate de producător, nu sunt corecte.
 5. Comerciantul are dreptul să strângă şi să folosească informaţii cu privire la Utilizatorii/Clienţii săi indiferent de faptul dacă aceştia sunt sau nu sunt înregistraţi.
 6. Informaţiile conform articolului anterior poate fi folosită de Comerciant, cu excepţia cazurilor în care Utilizatorul şi-a exprimat în mod explicit dezacordul în acest sens şi l-a transmis Comerciantului la adresa de e-mail: info@sokrates.bg Comerciantul strânge şi foloseşte informaţiile pentru a îmbunătăţi serviciile oferite. Toate obiectivele pentru care Comerciantul urmează a folosi informaţiile, vor fi coroborate cu legislaţia bulgară, cu actele internaţionale aplicabile şi cu bunele moravuri.
 7. Comerciantul nu se face responsabil pentru neonorarea obligaţiilor sale conform prezentului contract, în cazul în care intervin circumstanţe pe care Comerciantul nu le-a prevăzut şi nu a fost obligat să le prevadă, inclusiv cazuri fortuite, probleme în reţeaua globală de internet şi privind prestarea serviciilor ce nu ţin de controlul comerciantului
 8. Comerciantul are dreptul să instaleze pe calculatoarele utilizatorilor cookies. Cookies sunt acele fişiere de text care sunt salvate de pagina internet pe hard-disc-ul utilizatorului şi care permit refacerea informaţiilor privind Utilizator, identificându-l şi permiţând urmărirea activităţilor sale, a paginilor web pe care le vizitează, a hiper-link-urilor pe care le foloseşte, informaţii folosite şi înregistrate, şi altele.

VI. DATE PERSONALE

 1. Comerciantul garantează Utilizatorilor/Clienţilor să confidenţialitatea informaţiilor puse la dispoziţie şi datelor personale. Cele din urmă nu vor fi folosite, puse la dispoziţie sau aduse la cunoştinţa terţilor, cu excepţia cazurilor şi în condiţiile indicate în prezentele Condiţii generale. Comerciantul protejează datele personale ale Utilizatorului/Clientului care i-au devenit cunoscute prin completarea formularului electronic pentru efectuarea solicitării de cumpărare, această obligaţie ne mai fiind valabilă în cazul în care Clientul a puse la dispoziţie date incorecte. Prin respectarea legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale ale prezentelor Condiţii generale, Comerciantul poate folosi datele personale ale Clientului numai şi numai pentru scopurile descrise în Contract. Orice alte obiective pentru care se folosesc datele, vor fi coroborate cu legislaţia bulgară, cu actele internaţionale aplicabile, cu etica internet, cu regulile moralului şi a bunelor moravuri.

23а. Comerciantul se obligă să nu divulge nici un fel de date cu caracter personal ale clientului, terţilor – societăţi comerciale, persoane fizice şi altele.

23b. Comerciantul este obligat să ofere informaţiile în virtutea legii în cazurile în care a primit consimţământul explicit în scris al Clientului, în cazul în care informaţiile sunt solicitate de organele de stat sau de funcţionarii statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi care sunt abilitaţi să solicite şi strângă asemenea informaţii.

VII. MODIFICĂRI

 1. Condiţiile generale pot fi modificate oricând de către Comerciant, acesta având dreptul de a modifica, caracteristicile serviciilor oferite şi prezentele Condiţii generale şi în baza modificărilor legislaţiei. COMERCIANTUL se obligă să-l înştiinţeze pe Utilizator privind modificările Condiţiilor generale prin publicarea într-un loc vizibil pe pagina internet şi să ofere o perioadă destulă pentru ca utilizatorul să le ia la cunoştinţă. În termenul dat, dacă Utilizatorul nu declară că respinge modificările, se consideră că acesta le-a acceptat şi este obligat să le respecte. În cazul în care utilizatorul declară în termenul dat că nu este de acord cu acele modificări, Comerciantul are dreptul să oprească de îndată sau să sisteze prestarea serviciilor către Utilizator.

VIII. TERMINOLOGIE

 1. Sub “Utilizator/Client” se înţelege fiecare persoană care a încărcat pagina web www.sokrates.bg pe propriul calculator.
 2. Sub “Comandă” se înţelege bunurile şi tot restul atributelor selectate, legate de modalitatea de livrare şi plată a bunurilor de către Client/Utilizator.
 3. Magazinul internet www.sokrates.bg este proprietatea COMERCIANTULUI.
 4. Toate litigiile între părţi vor fi soluţionate în spirit amiabil şi prin buna voie. În cazul în care este imposibilă ajungerea la acord comun, toate litigiile nesoluţionate, inclusiv litigii născute sau cu privire la interpretarea contractului, nulitatea, îndeplinirea sau sistarea, precum şi litigiile privind completarea lipsurilor în Contract sau adaptarea sa la circumstanţele nou apărute, vor fi soluţionate de instanţa competentă în circumscripţia teritorială căreia se află sediul Comerciantului, în conformitate cu legislaţia bulgară.
Uşi şi ferestre
Uşi şi ferestreProtecţie şi frumuseţe
Hartie
HartieAplicare creativă a culorilor
Construcţii din metal
Construcţii din metalProtecţie şi aspect estetic
Mobila
MobilaRezistenta mare la exploatare
Stupi
StupiLacuri şi vopsele sigure şi ecologice
Podele
PodeleSoluţii pe termen lung pentru încărcare
Pereţi
PereţiRezultate excelente
Jucării de copii
Jucării de copiiFără griji
Polistiren
PolistirenAcoperire pentru orice colţişor al casei
Cărămizi şi ceramică
Cărămizi şi ceramicăPentru interior şi exterior
Faţade
FaţadeCalitate fără compromis